Ga naar de inhoud

Gezocht: bestuursleden

Vind je het werk van de VGA waardevol, en wil je bijdragen? Kom dan ons bestuur versterken! Geen zorgen: dat is leuk en het kost heus niet veel tijd.

Het bestuur van de VGA leidt de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden, zoals verzekeringsmaatschappijen en gemeenten. Jaarlijks legt het bestuur in de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden over het gevoerde en toekomstige beleid.

Wij bieden:
– een plek in een klein team van enthousiastelingen
– ruimte voor eigen initiatief en ideeën
– veel contacten
– een financiële tegemoetkoming

En we vragen:
Je hebt affiniteit met de doelstellingen van de organisatie. Dit houdt in: betrokkenheid hebben bij autodelen, verduurzaming en de leefomgeving.
-Je hebt oog voor de belangen van de VGA en haar leden, en je kunt deze belangen steeds tegen elkaar afwegen zonder enige vorm van eigenbelang daarin te laten meespelen. Daarbij staat altijd de continuïteit van de vereniging voorop.
-Je kunt samenwerken in teamverband en hebt een constructieve houding
-Behalve de uren die nodig zijn voor het voorbereiden en houden van bestuurs- en ledenvergaderingen (we vergaderen maandelijks), besteedt ieder tijd aan specifieke taken.

Gezocht: nieuw lid voor de kascontrolecommissie

De belangrijkste taak van de kascontrolecommissie is het (steekproefsgewijs) controleren van de jaarrekening met bijbehorende uitgaven en inkomsten van onze vereniging. Je helpt onze penningmeester, deze weet dan zeker dat de administratie helemaal klopt, en het is een formeel slot op de deur tegen ongewenste financiële handelingen.

Wat vragen we?

  • Circa 2 maal 2 uur per jaar (kan digitaal via videobellen)
  • Aanwezigheid op de jaarvergadering (ook digitaal via videobellen)
  • Commitment voor 2 jaar 

Gezocht: leden voor de werkgroep Communicatie 

Ben je een enthousiast autodeler, lid van onze vereniging, en kun je ons verhaal vatten in berichten die mensen pakken? Dan zoeken we jou! 

Deelauto.nl (Vereniging Gedeeld Autogebruik) zet zich in voor de groei van onderling (elektrisch) autodelen zodat er meer ruimte komt op straat voor groen en warm buurtcontact. Als vrijwilliger kun je hier een mooie bijdrage aan leveren in de communicatie-werkgroep van leden. We zoeken mensen die op vrijwillige basis de waarde van onderling (elektrisch) autodelen tastbaar en begrijpelijk kunnen maken voor diverse doelgroepen.

We vragen

  • Beschikbaarheid in overleg 
  • Goede redactionele vaardigheden
  • Aansluiting op de waardes van de vereniging
  • Overweg kunnen met diverse kanalen (on- en offline) en diverse doelgroepen;

We bieden

  • Samenwerking met een enthousiast, betrokken team
  • Veel ruimte voor eigen initiatief
  • Meewerken aan het beter op de kaart zetten van onderling (elektrisch) autodelen

Iets voor jou? We horen graag van je via info@deelauto.nl