Voorbeeldcontract

Het opstellen van een contract tussen jou en je autodeelgenoot vraagt even aandacht, maar is wel verstandig om te doen. Om het je gemakkelijk te maken, hebben we een voorbeeldcontract ontwikkeld. In dit contract komen alle zaken aan de orde die van belang zijn en waaraan je misschien niet direct denkt. Je kunt kiezen tussen een leenovereenkomst en een maatschapovereenkomst. Bij een maatschapovereenkomst koop je gezamenlijk de auto, bij een leenovereenkomst deelt iemand zijn auto met anderen zonder dat die anderen zich hoeven in te kopen. Klik op de links om de contracten te downloaden.

Bron: Ton Duijndam